مرداد ۱۳۹۲

انواع شیر خودکاریورک اصلی ایتالیا

نماینده فروش انواع شیر خودکارهای اصلی شرکت یورک ایتالیا برای خرید شیر خودکاریورک ایتالیا باید ازاصلی بودن شیر خودکاریورک اصلی لیست قیمت شیر خودکار۱/۲فنری یورک شیر خودکار4/3فنری یورک شیر خودکار1؛فنری شیر خودکار11/4فنری یورک شیر خودکار11/2فنری یورک شیر خودکار2؛فنری یورک شیر خودکار2/1/2فنری یورک شیر خودکار3؛فنری یورک   شیر خودکار۱/۲فنری یورک شیر خودکار۱/۲فنری یورک

شیر فلکه واشری کیزایران

شیر واشری که جهت حرکت سیال روی بدنه تعیین شده ، عموما در سیستم های بهداشتی، شبکــه هـای آبرسانی و همچنین قابل استفاده در شبکه های انتقال نفت، گازوئیل کاربرد دارد. » مزایا و محاسن ۱- آب بندی به طور کامل تحت ...

شیر خودکار فنری کیز ایران

شیری است که عبور مایع در آن در یک جهـت بوده و از جــریان برگشتی مایع ممانعت به عمـل می آورد. این شیر تنها توسط فشــار مایع عمــل کرده و دارای هیچ نوع وسیله کنترل کننده ای در خــارج از ...

شیر شیلنگی دسته گازی کیزایران

شیر شلنگی شیر شلنگی این نوع شیر را می توان برای لوله کشی تجاری و خانگی ، کاربرد های صنعتی ، گرمایی و نیازهای کشاورزی ، بهداشتی ، سیستم های بادی ، آبیاری و عموماً برای مایع های بی خطر بکار ...

شیر خودکار دریچه ای کیزایران

شیری است که عبور مایع در آن در یک جهت بوده و از جریان برگشتی مایـع ممانعت به عمــل می آورد. این شیر تنها توسط فشار مایع عمـــل کرده و دارای هیچ نوع وسیله کنترل کننده ای در خــارج از ...

شیر فلکه برنجی کیزایران

که کشویی در صنایع تاسیساتی آب ، شبکه های آبرسانی ، سیستمهای آبیاری ، شبکه هــای نفت ، روغن و گازوئیل ، صنایع تانکر سازی ، پنوماتیک و هیدرولیک ، مـواد شیمیایی، صـنایع ساختمــان مشروط بر آن که فشار مجاز ...