مرداد ۱۳۹۴

فیلتر مغناطیسی پروتی

فیلتر مغناطیسی پروتی مشخصات فيلتر: ۱- ابعاد اين فيلتر در مقايسه با فيلتر هاي مغناطيسي ديگر بزرگتر مي باشد. ۲- دبي ورودي و خروجي اين فيلتر بصورت کاملا ۱/۲ اينچ مي باشد کر در مقايسه با فيلتر هاي مغناطيسي ديگر هيچ افت فشاري ...

فیلتر مغناطیسی پرولی

فیلتر مغناطیسی پرولی مشخصات فيلتر: ۱- ابعاد اين فيلتر در مقايسه با فيلتر هاي مغناطيسي ديگر بزرگتر مي باشد. ۲- دبي ورودي و خروجي اين فيلتر بصورت کاملا ۱/۲ اينچ مي باشد کر در مقايسه با فيلتر هاي مغناطيسي ديگر هيچ افت فشاري ...

فیلتر مغناطیسی برتا

فیلتر مغناطیسی برتا مشخصات فيلتر:  ۱- ابعاد اين فيلتر در مقايسه با فيلتر هاي مغناطيسي ديگر بزرگتر مي باشد. ۲- دبي ورودي و خروجي اين فيلتر بصورت کاملا ۱/۲ اينچ مي باشد کر در مقايسه با فيلتر هاي مغناطيسي ديگر هيچ افت فشاري ...

فیلتر مغناطیسی پرستیژ

فیلتر مغناطیسی پرستیژ مشخصات فيلتر:  ۱- ابعاد اين فيلتر در مقايسه با فيلتر هاي مغناطيسي ديگر بزرگتر مي باشد. ۲- دبي ورودي و خروجي اين فيلتر بصورت کاملا ۱/۲ اينچ مي باشد کر در مقايسه با فيلتر هاي مغناطيسي ديگر هيچ افت فشاري ...

فیلتر پلی فسفات پکیج پروتی

فیلتر پلی فسفات پکیج پروتی ۱- هوزينگ شيشه اي اين فيلتر از مواد اوليه پلي كربنات ساخته شده است كه بصورت نشكن مي باشد و با پوشش UV مي تواند از انتقال اشعه هاي مضر ماوراء بنفش جلوگيري كند و همچنين ...

فیلتر پلی فسفات پکیج پرولی

فیلتر پلی فسفات پکیج پرولی مشخصات فيلتر:   ۱- هوزينگ شيشه اي اين فيلتر از مواد اوليه پلي كربنات ساخته شده است كه بصورت نشكن مي باشد و با پوشش UV مي تواند از انتقال اشعه هاي مضر ماوراء بنفش جلوگيري كند و ...

فیلتر پلی فسفات پکیج برتا

فیلتر پلی فسفات پکیج برتا مشخصات فيلتر:       ۱- هوزينگ اين فيلتر از مواد پلي کربنات توليد شده که کاملا نشکن مي باشد و همچنين اين هوزينگ بصورت يکپارچه گپ را در بر مي گيرد.    ۲- پوسته کاتريج اين فيلتر ...

فیلتر پلی فسفات پکیج پرستیژ

فیلتر پلی فسفات پکیج پرستیژ مشخصات فيلتر:         ۱- هوزينگ اين فيلتر از مواد پلي کربنات توليد شده که کاملا نشکن مي باشد و همچنين اين هوزينگ بصورت يکپارچه گپ را در بر مي گيرد.    ۲- پوسته کاتريج اين فيلتر از ...

محافظ برق پکیج پروتی

محافظ برق پکیج پروتی محافظ برق پکيج پروتي دستگاه محافظ برق پکيج پروتي وسيله اي الکترونيکي مي باشد که براي محافظت از پکيج در مقابل آسيب هاي ناشي از نوسانات برق،شوک هاي ناگهاني و همچنين کنترل آن ها طراحي و ساخته شده ...

دودکش دوجداره پکیج پروتی

دودکش دوجداره پکیج پروتی دودکش دوجداره پکيج پروتي مزاياي دودکش دوجداره پروتي: ۱-  دو جداره بودن دودکش،محصولات احتراق داخل آن را داغ نگه مي دارد،در حالي که ديواره خارجي خنک است که بديل ترتيب مکشي قوي با حداقل تقطير ايجاد مي شود. ۲-  از آنجا که ...

شیر پروانه ای پروتی

شیر پروانه ای پروتی شير پروانه اي "۱/۲ – "۳/۴ پروتي ۱- شير هاي پروانه اي عموما در سايز ۱/۲ و ۳/۴ اينچ جهت کنترل بر مسير گرمايش و همچنان مسير ورود و خروج آب به پکيج استفاده مي شوند. ۲- دقت در ...

شلنگ پکیج پروتی

شلنگ پکیج پروتی شلنگ پکيج پروتي قطر داخلي اين شلنگ ۱۴mm بوده و داراي دبي مناسب جهت عدم فشار اضافي به پمپ مي باشد.از ويژگي هاي اين نوع شلنگ مي توان به موارد زير اشاره کرد: ۱- تيوپ داخلي از ماده EPDM  مي ...

فیلتر مغناطیسی پروتی

فیلتر مغناطیسی پروتی فيلتر مغناطيسي پکيج پروتي ۱- ابعاد اين فيلتر در مقايسه با فيلتر هاي مغناطيسي ديگر بزرگتر مي باشد. ۲- دبي ورودي و خروجي اين فيلتر بصورت کاملا ۱/۲ اينچ مي باشد کر در مقايسه با فيلتر هاي مغناطيسي ديگر هيچ ...

فیلتر پلی فسفات پکیج پروتی

فیلتر پلی فسفات پکیج پروتی فيلتر پلي فسفات پکيج پروتي ۱-  هوزينگ اين فيلتر از مواد پلي کربنات توليد شده که کاملا نشکن مي باشد. ۲-  پوسته کارتريج اين فيلتر از مواد پلي کربنات نشکن مي باشد. ۳-  مواد پلي فسفات کارتريج اين فيلتر بصورت گرد يا ...

محافظ برق پکیج برتا

محافظ برق پکیج برتا محافظ برق پکيج برتا دستگاه محافظ برق پکيج برتا وسيله اي الکترونيکي مي باشد که براي محافظت از پکيج در مقابل آسيب هاي ناشي از نوسانات برق،شوک هاي ناگهاني و همچنين کنترل آن ها طراحي و ساخته شده ...

دودکش دوجداره پکیج برتا

دودکش دوجداره پکیج برتا دودکش دوجداره پکيج برتا مزاياي دودکش دوجداره برتا: ۱-  دو جداره بودن دودکش،محصولات احتراق داخل آن را داغ نگه مي دارد،در حالي که ديواره خارجي خنک است که بديل ترتيب مکشي قوي با حداقل تقطير ايجاد مي شود. ۲-  از آنجا که ...