رادیاتور حوله ای ایران رادیاتور

رادیاتور حوله ای ایران رادیاتور

رادیاتور حوله ای ایران رادیاتور

رادیاتور حوله ای ایران رادیاتور رادیاتور حوله ای ایران رادیاتور رادیاتور حوله ای ایران رادیاتورتجهیزات ساختمان مدل تعداد ردیفها(تعداد لوله ها) گرمادهی در T =60° C∆ آکس تا آکس افقی(mm.)* ابعاد بلوک cm فشار کار Bar Watt Kcal/hr ارتفاع پهنا رادیاتور حوله ای ایران رادیاتورBALNEUM 60/50 ۱۰ ۳۶۰ ۲۸۰ ۵۰۰ ۴۵ ۵۳ ۵ رادیاتور حوله ای ایران رادیاتورBALNEUM 60/50 ۱۴ ۴۰۰ ۳۴۵ ۵۰۰ ۵۹ ۵۳ ۵ رادیاتور حوله ...