شلنگ پكيجي برتا

شلنگ پكيجي برتا

شلنگ پكيجي برتا قطر داخلي اين شلنگ ۱۴mm بوده و داراي دبي مناسب جهت عدم فشار اضافي به پمپ مي باشد.از ويژگي هاي اين نوع شلنگ مي توان به موارد زير اشاره کرد: ۱- تيوپ داخلي از ماده EPDM  مي باشد. اين ...