شیر خودکار دریچه ای,شیر خودکار فنری

شیر خودکار یورک

  شیر خودکار فنری چیست شیر خودکار فنری شیر خودکار فنری است که از جنس شیر خودکار برنجی می باشد ویک فنری که به فشار اب باز وبسته می شود ومانع از برگشت اب از لوله می شود همکاران محترم در هنگام خرید ...

شیر خودکار فنری سیم ایتالیا

شیر خودکار فنری چیست شیر خودکار فنری شیر خودکار فنری است که از جنس شیر خودکار برنجی می باشد ویک فنری که به فشار اب باز وبسته می شود ومانع از برگشت اب از لوله می شود همکاران محترم در هنگام خرید ...

شیر خودکار فنری

شیر خودکار فنری شیر خودکار فنری است که از جنس شیر خودکار برنجی می باشد ویک فنری که به فشار اب باز وبسته می شود ومانع از برگشت اب از لوله می شود همکاران محترم در هنگام خرید شیر خودکار فنری ...

شیر خودکار دریچه برنجی

شیر خودکار فنری شیر خودکار فنری است که از جنس شیر خودکار برنجی می باشد ویک فنری که به فشار اب باز وبسته می شود ومانع از برگشت اب از لوله می شود همکاران محترم در هنگام خرید شیر خودکار فنری ...

شیر خودکار فنری

شیر خودکار فنری شیر خودکار فنری است که از جنس شیر خودکار برنجی می باشد ویک فنری که به فشار اب باز وبسته می شود ومانع از برگشت اب از لوله می شود همکاران محترم در هنگام خرید شیر خودکار فنری ...

شیر خودکار دریچه ای سیم ایتالیا

 فروشنده انواع شیر خودکار دریچه سیم اصلی ایتالیا شایان ذکراست شیر خودکار سیم در سایزه های مختلف مثال فروش شیر خودکار 1/2 سیم فروش شیر خودکار 3/4 سیم فروش شیر خودکار 1"سیم فروش شیر خودکار دریچه 11/4 سیم فروش شیر خودکار فروش ...

شیر خودکار یکطرفه کیتز اصلی

 شیرگازی کیتز ژاپن هرچه الان  شیر گازی کیتز تایلندی می باشد کارتن های نارجی کم رنگ رنگ کارتن شیر گازی کیتز می باشد الان کیتزاصلی در سایزهای مختلف می باشد بطور مثال فروش شیر گازی کیتز 1/2 اصلی فروش شیر گازی کیتز 3/4 اصلی ...

انواع شیر خودکاریورک اصلی ایتالیا

نماینده فروش انواع شیر خودکارهای اصلی شرکت یورک ایتالیا برای خرید شیر خودکاریورک ایتالیا باید ازاصلی بودن شیر خودکاریورک اصلی لیست قیمت شیر خودکار۱/۲فنری یورک شیر خودکار4/3فنری یورک شیر خودکار1؛فنری شیر خودکار11/4فنری یورک شیر خودکار11/2فنری یورک شیر خودکار2؛فنری یورک شیر خودکار2/1/2فنری یورک شیر خودکار3؛فنری یورک   شیر خودکار۱/۲فنری یورک شیر خودکار۱/۲فنری یورک

شیر خودکار فنری کیز ایران

شیری است که عبور مایع در آن در یک جهـت بوده و از جــریان برگشتی مایع ممانعت به عمـل می آورد. این شیر تنها توسط فشــار مایع عمــل کرده و دارای هیچ نوع وسیله کنترل کننده ای در خــارج از ...

شیر خودکار دریچه ای کیزایران

شیری است که عبور مایع در آن در یک جهت بوده و از جریان برگشتی مایـع ممانعت به عمــل می آورد. این شیر تنها توسط فشار مایع عمـــل کرده و دارای هیچ نوع وسیله کنترل کننده ای در خــارج از ...

شیر یکطرفه /شیر یکطرفه

فروش انواع شیر یکطرفه یورک یکطرفه /دی ان شیر یکطرفه سیم شیر یکطرفه کیتز تست شده تا فشار 16 اتمسفر با استفاده از دستگاه تست هیدرواستاتیک دارای سیستم آب بندی فلز بر روی فلز و بدون استفاده مواد پلاستیکی و لاستیکی مطابق  با استانداردهای بین ...

شیر صافی سیم ایتالیا

شیر صافی دار برنزی ( فشار قوی) PN 20 شیر cim- 74A منطبق با استاندارد ISO9000 –EN 29000 و BS 5154/B-PN20 تولید شده است و می تواند در موارد زیر مورد استفاده قرار بگیرد : سیستم های صافی ( فیلترینگ) سیستم های گرمایشی ...

انواع شیر خودکار

  شيرهاي سوزني خصوصيات اصلي كنترل را دارند كه عبارتند از: 1- عدم وجود قطعات لق در داخل شير براي جلوگيري از ارتعاش و استهلاك 2- كاهش و يا افزايش يكنواخت سطح مقطع عبور سيال نسبت به حركت قطعه مسدود كننده (پيستون) كاربرد شيرهاي ...