شیر ربع گرد مغناطیسی PFN

شیر ربع گرد مغناطیسی PFN

شیر ربع گرد مغناطیسی PFN شير پروانه اي مغناطيسي قطعه اي است که از ترکيب شير پروانه اي و فيلتر مغناطيسي تشکيل شده است که از قسمت شير پروانه اي آن براي قطع و وصل جريان ورودي آب به دستگاه مورد ...