شیر ربع گرد مغناطیسی

شیر ربع گرد مغناطیسی

شیر ربع گرد مغناطیسی پکیجی ۱/۲

شیر ربع گرد مغناطیسی شیر ربع گرد مغناطیسی پکیجی ۱/۲ شير رسوب گير مغناطيسي شير پروانه اي مغناطيسي قطعه اي است که از ترکيب شير پروانه اي و فيلتر مغناطيسي تشکيل شده است که از قسمت شير پروانه اي آن براي قطع ...