شیر پیسوال

محصولات رهانه

 فروشگاه فروشنده انواع شیر پیسوار ایرانی وپیسوال خارجی شیر پیسوار همان شیر است که در شیر پیسوال 2*2 فروش شیر پیسوار 2*3/8 می باشد شیر پیسوار جهت فروش به مسکن مهر موجود می باشد کلیه شی پیسوار های این فروشگاه برنجی بوده ودارای ...

شیر پیسوار رهانه

 فروشگاه فروشنده انواع شیر پیسوار ایرانی وپیسوال خارجی شیر پیسوار همان شیر است که در شیر پیسوال 2*2 فروش شیر پیسوار 2*3/8 می باشد شیر پیسوار جهت فروش به مسکن مهر موجود می باشد کلیه شی پیسوار های این فروشگاه برنجی بوده ودارای ...

شیر پیسوار ارزان

فروشگاه فروشنده انواع شیر پیسوار ایرانی وپیسوال خارجی شیر پیسوار همان شیر است که در شیر پیسوال 2*2 فروش شیر پیسوار 2*3/8 می باشد شیر پیسوار جهت فروش به مسکن مهر موجود می باشد کلیه شی پیسوار های این فروشگاه برنجی بوده ودارای ...

شیر پیسوار برنجی

 فروشگاه فروشنده انواع شیر پیسوار ایرانی وپیسوال خارجی شیر پیسوار همان شیر است که در شیر پیسوال 2*2 فروش شیر پیسوار 2*3/8 می باشد شیر پیسوار جهت فروش به مسکن مهر موجود می باشد کلیه شی پیسوار های این فروشگاه برنجی بوده ودارای ...

شیر پیسوال

  تولید شیرپیسوال. تولید شیر پیسوال2/1 و 8/3وانواع شیرپیسوال خارجی .شیرلباسشویی

شیلنگ پیسوال

  ویژگی ها -بابافتهابابافت استیلوالیافهایمختلف ضدزنگ -باقطعات انتهایی ضدزنگ باآبکاری نیکل -قابلیت تحمل فشارتا20بار -باتیوپ داخلی ویژه0(مصرف بهداشتی آب )   -باتیوپداخلی ویژه(گاوروئیلوگاز) -نصب بااتصالات1و1/2و3/4و3/8 ضدرسوب.ضدزنگ.وباقبلیت انعطاف پذیری   این شرکت نماینده  لوله واتصالات آذین/وحید /البرز/سپاهان.... می باشد