فلاشتانک

فلاشتانک

  نماینده انواع فلاشتانک ایران فلاشتانک خارجی فروش فلاشتانک تاپ فروش فلاشتانک چینی فروش فلاشتانک دوریکا فلاشتانک دو مدل می باشد 1 فلاشتانک وکار وفلاشتانک روکا ر البته بشتر فلاشتانک روکار استفاده می شود فلاشتانک از لحاظ ظرفیت مختلف می باشد فلاشتانک 2 لیتری ...

فلاشتانک

نماینده انواع فلاشتانک ایران/فلاشتاک فواید استفاده ازفلاشتنک 1-صرفه جویی تا75درصددر مصرف آب 2-نصب آسان وسریع 3-ضدضربه-رنگ ثابت-عمر طاولانی 4-قابل نصب رویلوله های30.40.و50میلیمتری   5-تخلیه سریع وبی صدا 6تولیدشده با موادabsوpaگروهa وهمراهuv لیست قیمت جهت همکاری ارائه میگردد