فلنچ جوشی ودنده ای

انواع فلنچ

  قبول سفارش انواع فلنچ های ساختنی تخت/کور/اسلیپنورینگهای فولادی ازسایز2/1الی 36اینچ تولیدوبخش انواع فلنچ های گلودارجوشی ودندهای درسایزوکلاس های مختلفpn16/pn10/کلاس 150.کلاس 300 تولید وپخش انواع گپ جهت ساختن مخازنودیگر مصارفآبرسانیاز سایز2/1الی 36 اینچ تهیه وتوزیع انواع اتصالافولادی (سه راه .زانو.تبدیل  ) توزیع انواع شیرالات واتصالات فشارقویی ...