فیلتر مغناطیسی پرستیژ

فیلتر مغناطیسی پرستیژ

فیلتر مغناطیسی پرستیژ مشخصات فيلتر:  ۱- ابعاد اين فيلتر در مقايسه با فيلتر هاي مغناطيسي ديگر بزرگتر مي باشد. ۲- دبي ورودي و خروجي اين فيلتر بصورت کاملا ۱/۲ اينچ مي باشد کر در مقايسه با فيلتر هاي مغناطيسي ديگر هيچ افت فشاري ...