محافظ برق پکیج پروتی

محافظ برق پکیج پروتی

محافظ برق پکیج پروتی محافظ برق پکيج پروتي دستگاه محافظ برق پکيج پروتي وسيله اي الکترونيکي مي باشد که براي محافظت از پکيج در مقابل آسيب هاي ناشي از نوسانات برق،شوک هاي ناگهاني و همچنين کنترل آن ها طراحي و ساخته شده ...