فيلتر مغناطيسي برتا

فيلتر مغناطيسي برتا فيلتر مغناطيسي پکيج برتا ۱- ابعاد اين فيلتر در مقايسه با فيلتر هاي مغناطيسي ديگر بزرگتر مي باشد. ۲- دبي ورودي و خروجي اين فيلتر بصورت کاملا ۱/۲ اينچ مي باشد کر در مقايسه با فيلتر هاي مغناطيسي ديگر هيچ ...

فيلتر پلي فسفات پكيجي برتا

فيلتر پلي فسفات پكيجي برتا فيلتر پلي فسفات پکيج برتا ۱-  هوزينگ اين فيلتر از مواد پلي کربنات توليد شده که کاملا نشکن مي باشد. ۲-  پوسته کارتريج اين فيلتر از مواد پلي کربنات نشکن مي باشد. ۳-  مواد پلي فسفات کارتريج اين فيلتر بصورت گرد يا ...

شیر ربع گرد مغناطیسی PFN

شیر ربع گرد مغناطیسی PFN شير پروانه اي مغناطيسي قطعه اي است که از ترکيب شير پروانه اي و فيلتر مغناطيسي تشکيل شده است که از قسمت شير پروانه اي آن براي قطع و وصل جريان ورودي آب به دستگاه مورد ...

فیلتر مولتی فسفات PFN

فیلتر مولتی فسفات PFN  فيلتر مولتي فسفات PFN مولتي فسفات فيلتري است که عمل رسوب گيري در آب را در دو مرحله حذف و جلوگيري از رسوب گيري را انجام مي دهد که در مرحله اول با عبور از ميدان مغناطيسي با ...

پک کامل لوازم نصب پکیج

پک کامل لوازم نصب پکیج (به همراه فیلتر مغناطیسی)

پک کامل لوازم نصب پکیج

پک کامل لوازم نصب پکیج (به همراه فیلتر پلی فسفات)

محافظ برق

محافظ برق

فیلتر پلی فسفات

فیلتر پلی فسفات

دودکش

فیلتر مغناطیسی

فیلتر مغناطیسی

کلیدها

کلیدها

مبدل ثانویه

مبدل ثانویه

لوازم تعمیر

لوازم تعمیر

فلوسوئیچ هوا (پرشر)

فلوسوئیچ هوا (پرشر)

شیر پر کن

شیر پر کن

شیر اطمینان سه بار

شیر اطمینان سه بار